Jak se stát členem MRS?

Za řádného člena Svazu může být přijata fyzická osoba starší 18 let s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky (občan Evropské unie s povolením k trvalému či přechodnému pobytu).

Za nezletilého člena Svazu může být přijata fyzická osoba s trvalým či dlouhodobým pobytem na území České republiky (občan Evropské unie s povolením k trvalému či přechodnému pobytu), jež je mladší 18 let a v roce, v němž se rozhoduje o jejím přijetí, dosáhne věku alespoň 8 let. O přijetí za nezletilého člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor místní organizace. Nezletilí členové jsou organizování ve dvou věkových kategoriích, od 8 do 15 let a od 16 do 18 let, bráno po ročnících podle roku, v němž nezletilý člen dosáhne příslušného věku.

Zájemce o členství v naší organizaci se dostaví s vyplněnou a podepsanou přihláškou, kterou si může stáhnout v rubrice „ke stažení“, na výborovou schůzi - první čtvrtek v lednu nebo v únoru v 18.00 hodin do jednací místnosti na obecním úřadě Mohelno. Tady bude zájemce seznámen s veškerými potřebnými informacemi a výbor p.s. rozhodne o jeho přijetí, popř. nepřijetí. Poté bude člen během měsíce března pozván na školení se závěrečnou zkouškou pro vydání prvního státního Rybářského lístku a Povolenky k výkonu rybářského práva.

Po složení zkoušky obdrží člen Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na úřad s rozšířenou působností v místě svého trvalého pobytu, kde mu bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na dobu 30 dní, 1 rok, 3 roky, 10 let a nebo na dobu neurčitou. S Rybářským lístkem se v dohodnutém termínu dostaví opět do jednací místnosti na obecním úřadě Mohelno, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána členská legitimace a povolenka k rybolovu.

Testy pro získání rybářského lístku

TEST - A - rybářství
TEST - B - rybářství
TEST - C - právní předpisy - legislativa
TEST - D - poznávání ryb
Testové podklady


Copyright © 2010-2023, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno