Kalendář akcí

Prodej povolenek:
- prodej povolenek pro rok 2024 bude probíhat každou sobotu leden a únor (od 6.1.2024 do 23.2.2024) v budově obecního úřadu Mohelno vždy v 9:00 až 11:00 hodin

Rybářské zkoušky:
- zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku se budou konat 1.3.2024 v 17:00 hodin v budově obecního úřadu Mohelno

Výroční členská schůze:
Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mohelno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18254, sídlo: Mohelno 84, IČ:005 48 103 (dále jen „pobočný spolek“), svolal na den 3.3.2024 v 9:00 hodin do sálu restaurace U Staňků výroční členskou schůzi s následujícím programem:

- letošní VČS je volební. Hledáme nové nástupce, kteří budou ochotni investovat svůj čas do práce pro spolek, ryby a revíry
- kromě volby nového výboru budou na programu zprávy o činnosti, které přednesou: předseda, hospodář, ekonomka a předseda KRK
- jeden vylosovaný účastník získá roční povolenku zdarma
- bohaté občerstvení

Dotazy:
p. Mohelský (po 16 hod.) tel.728104396
p. Vejmelka (do 12 hod.) tel.721534780


Copyright © 2010-2024, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno