Kalendář akcí

Prodej povolenek:
- prodej povolenek pro rok 2023 bude probíhat každou sobotu leden a únor (od 7.1.2023) vždy v 9:00 až 11:00 hodin

Rybářské zkoušky:
- zkoušky pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku se budou konat 3.3.2023 v 17:00 hodin v budově obecního úřadu Mohelno

Výroční členská schůze:
Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Mohelno, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18254, sídlo: Mohelno 84, IČ:005 48 103 (dále jen „pobočný spolek“), svolal na den 5.3.2023 v 9 hodin do sálu restaurace U Staňků výroční členskou schůzi s následujícím programem:

1) Prezence a zahájení
2) Volba mandátové a komise
3) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2022
4) Schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023
5) Volba člena výboru pobočného spolku
6) Diskuze
7) Závěr
Pozn. bod 5) Zemřel člen výboru pan Oldřich Jaša.

Přípomínky, případně doplnění programu posílejte na rybarimohelno@seznam.cz

Dotazy:
p. Mohelský (po 16 hod.) tel.728104396
p. Vejmelka (do 12 hod.) tel.721534780


Copyright © 2010-2023, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno