Historie p.s. Mohelno

Rybářský spolek v Mohelně byl založen v roce 1921. V řece uteklo od té doby hodně vody, rovněž se vyměnilo několik generací rybářů a funkcionářů. Ti pro svůj rybářský spolek odpracovali tisíce hodin na vybudování revíru, zarybnění a budování rybníků. Čest památce těch, kteří již nejsou mezi námi!

Náš p.s. Mohelno byl založen a úředně schválen 30.11.1921 pod ev. číslem 1158/VII. Jsou známi někteří zakládající občané, např. Emanuel Tyl, Arnošt Kopeček, Jaroslav Kocourek, František Nováček, Josef Loupal, Karel Sýkora nebo Josef Němec. Kolik bylo dalších členů dnes už není známo.

2.srpna 1934 byla založena kniha protokolů Rybářského spolku v Mohelně. Tato kniha zápisů protokolů nám dnes podává svědectví o činnosti spolku, práci a starostech ohledně hospodaření na svěřeném revíru. Dovídáme se zde, že při založení spolku věnoval každý člen určitý obnos, zápisné, které bylo dobrovolné a odpovídalo finančním možnostem jednotlivých členů. Někdo dal 8, někdo 50 korun. Takhle začínalo hospodaření spolku. Naši předkové si pěstovali vlastní rybu na Malém rybníčku, kterou vysazovali na revíru 6.

Helenka Chytková, Bohuslav Chytka, František Klouda (1983)

Dnes MRS p.s. Mohelno hospodaří na 90ha vody mimopstruhové a 8 ha vody pstruhové. Kromě toho má naše p.s. v pronájmu i dva rybníky. Rybník Tlustý (0,8ha) a rybník Chobot (3,75ha), který slouží k pěstování rybí násady, ta se pak vysazuje do revíru Jihlava 6.

František Sysel, Josef Horák, Oldrich Jaša (2002)

Rybník Chobot je výnosný, ale je závislý na intenzivním krmení. Například v roce 2007 se zde vypěstovalo 4 970kg ryb. V průměru se slovuje na rybníku 45q ryb. Ani to ovšem nestačí na zarybňování revíru Jihlava 6, proto se každoročně násada dokupuje.

Revír Jihlava 5C je voda pstruhová, nachází se pod vyrovnávací nádrží Mohelno. Náklady na zarybnění pstruhovou rybou jsou nemalé. Přesto práce i prostředky často přichází vniveč po náletech kormoránů.

Výlov rybníka Chobot (2003)

Náš spolek má v současné době 311 členů dospělých, 15 členů dorostu ve věku 15-18 let a 18 členů mladších 15 let. Mládeži se náš spolek věnuje již několik desetiletí, čímž si vychovává zapálené členy a sportovní rybáře.

Vážení přátelé, pokud navštívíte naše revíry, přeje Vám p.s. Mohelno hodně úspěchů ve sportovním rybolovu.

Petrův zdar!

Za p.s. Mohelno
Bohuslav KnotekCopyright © 2010-2023, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno