Výbor místní organizace

předseda:

Vejmelka Zdeněk 721 534 780

místopředseda:

Kudláč Pavel 602 723 870
info@kudlac.cz

jednatel:

Janura Miroslav 602 750 427

hospodář:

Ostatek Jiří 606 914 048

práce s mládeží:

Mohelský Vladimír 728 104 396 - po 16. hodině

pokladník:

Sladký Jiří 724 680 275

ekonom:

Kudláčová Alena 602 723 200
alena.kudlacova@seznam.cz

kontrolní a revizní komise:

předseda Hošek Pavel 605 830 956
místopředseda Slušný Peter 775 209 337
člen Němec Jaroslav 606 857 459

správce areálu Chobot:

Hošek Pavel 605 830 956
siyatovpavel@gmail.com


Copyright © 2010-2024, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno