Rybářské revíry

Pobočný spolek Mohelno obhospodařuje následující rybářské revíry na řece Jihlavě:

Mimopstruhové:

461054 Jihlava 6 - p.s. Mohelno délka toku 2 km, výměra 90 ha

Přítok Dyje. Od údolní nádrže Mohelno až po těleso hráze Dalešické údolní nádrže. V prostoru čerpací stanice JE Dukovany 350 m nad a 150 m pod osou vtokového objektu - lov zakázán.

Zavážení bójek za účelem lovu sumce je povoleno od 16. 6. dle stanovených podmínek ČEZ a.s., OJ vodní elektrárny Dalešice:
  • zavážení bude prováděno za denního světla, tj. od svítání do soumraku
  • každé jednotlivé použití plavidla bude oznámeno vedoucímu hrázných na tel. čísle 561 107 228 v pracovní době od 6.00 hod. do 14.00 hod. 1 až 3 dny předem
  • plavidlo pro zavážení nebude kotveno na nádrži Mohelno
  • zákaz plavby platí v prostoru vymezeném žlutou bójí u hráze a v prostoru vývaru PVE vymezeném hranicí betonového opláštění v objektu
  • na nádrži je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory

461055 Jihlava 6A - p.s. Mohelno 1,2 ha

V současné době bez vody.

461305 Jihlava 6M - p.s. Mohelno

Revír zrušen.

Pstruhové:

463029 Jihlava 5C - p.s. Mohelno 3,7 km 8 ha

Přítok Dyje. Od Lhánického jezu až po hráz vyrovnávací nádrže Mohelno. V úseku od Mohelského splavu po vyrovnávací nádrž (cca 700 m) povolen lov pouze na umělou mušku, pomocí muškařské šňůry a muškařského prutu. Míra pstruha obecného a sivena amerického 28 cm. Míra pstruha duhového 28 cm. Od 1. 8. míra pstruha obecného, pstruha duhového a sivena amerického 25 cm.Copyright © 2010-2023, Moravský rybářský svaz, z.s., p.s. Mohelno